Differanse betyr forskjell. I matematikken er differansen mellom to tall det vi får når vi tar det ene tallet minus det andre. Rekkefølgen har noe å si:
3-2=1
2-3=-1

Vi kan selvfølgelig finne en differanse i algebra også:
2a-a=a